Operaty i zabezpieczenia ppoż - FireMar | Rzeczoznawca ds ppożRzeczoznawca ds ppoż

Rzeczoznawcy z firmy FireMar zajmują się przede wszystkim zleceniem jakim jest uzgadnianie projektów z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ich katalog usług obejmuje także instalacje fotowoltaiczne. Wtedy uwzględnia się: ocenę specyfiki zagrożenia pożarowego, sprawdzanie fotowoltaiki pod kątem ochrony ppoż, zagwarantowanie ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiadujące budynki, przygotowanie dróg dla ekip ratowniczo - gaśniczych oraz prawidłowe oznaczenie budynku znakiem bezpieczeństwa fotowoltaiczne układy zasilania (PV). Usługi rzeczoznawców są zawsze wyceniane indywidualnie, w zależności od tego, jakie prace wykonali.

FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
Tel.: 698667665
NIP: 8652382285

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone © - www.fundacjaestera.pl